Тематичен център

  • Въведение в 4G рутер с много SSID

    Докато вашият 4G рутер поддържа множество SSID функции, можете да превърнете безжичния рутер в два, четири или повече безжични рутера и можете да изпитате магическото приложение на „едно към множество“. 1. Какво е множествен SSID За да го кажем просто, функцията multi-SSID е да настроите мулти ...
    Прочетете още
  • Възможни фактори за ниската безжична скорост на договаряне на 4G рутери

    Възможни фактори за ниска безжична скорост на договаряне 4G рутер След като безжичният терминал е свързан към безжичния сигнал на 4G рутера, безжичната скорост, показана на терминала, е по-ниска, както е показано на фигурата по-долу. Проблемът може да е свързан със следните фактори: 1. Най-високият ...
    Прочетете още